STARTUP PROMOTIE
NU GOOGLE ADWORDS BON 150 EUR
 

Disclaimer

 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Webkeizer.
 
Alle prijzen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud. Bij het samenstellen en onderhouden van deze website is en wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd.
 
Echter bestaat de mogelijkheid dat de informatie die op deze website wordt aangeboden niet volledig is of onjuistheden bevat. Webkeizer is in zijn geheel niet aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.
 
Bepaalde verwijzingen op deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden opgesteld en bijgehouden. Webkeizer draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die informatiebronnen.